مدیریت دوشنبه 26 تیر 1396 01:26 ب.ظ نظرات ()
http://iscanews.ir/media/imagereport/1396/04/26/636358870459479639_b.jpg

سایت هواداران میثم ابراهیمی: یکشنبه 25 تیر ماه 1396 کنسرت میثم ابراهیمی در برج میلاد تهران برگزار شد. در ادامه عکس هایی از این اجرا را از قاب دوربین سید هاتف حسینی ملاحضه میفرمایید:

http://iscanews.ir/media/imagereport/1396/04/26/636358870393616047_b.jpg

http://iscanews.ir/media/imagereport/1396/04/26/636358870369564441_b.jpg

http://iscanews.ir/media/imagereport/1396/04/26/636358870525383707_b.jpg

http://iscanews.ir/media/imagereport/1396/04/26/636358870721894711_b.jpg

http://iscanews.ir/media/imagereport/1396/04/26/636358870992430457_b.jpg

http://iscanews.ir/media/imagereport/1396/04/26/636358871041263213_b.jpg

http://iscanews.ir/media/imagereport/1396/04/26/636358870995620278_b.jpg

http://iscanews.ir/media/imagereport/1396/04/26/636358870977789286_b.jpg

http://iscanews.ir/media/imagereport/1396/04/26/636358870904545067_b.jpg

http://iscanews.ir/media/imagereport/1396/04/26/636358871049953443_b.jpg

http://iscanews.ir/media/imagereport/1396/04/26/636358870866923272_b.jpg

http://iscanews.ir/media/imagereport/1396/04/26/636358870697533392_b.jpg

عکس: سید هاتف حسینی
منبع: ایسکا نیوز